Papierrestauratie - Architecturale prenten uit de 17de eeuw

Traitement aqueux Behandeling met water - losweken van voorgaande (minder kwalitatieve) restauraties