The Yellow Flower

Shoot in een geel bloemen veld. Model : Lotta Penninck