Hotel room

Dit werk is gebaseerd op het gekende schilderij van Hopper. De desolaatheid en het generische karakter van de hotelkamer worden hiermee geillustreerd.