Privacy-beleid

OpenVRT – privacybeleid (versie 25/6/2018)

Beste bezoeker, bedankt voor je belangstelling voor OpenVRT!

We leggen je hier op een zo helder mogelijke manier uit welke gegevens we precies van je nodig hebben en wat wij ermee doen in het kader van OpenVRT. Het gaat immers om jouw gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens?

Wij zijn de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (of kortweg de VRT). Wij zijn een nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1043 Brussel, Auguste Reyerslaan 52, , ingeschreven in de KBO met nummer 0244.142.664. Dit privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en gebruiken in het kader van OpenVRT. De verzameling en verwerking van je gegevens zijn onze verantwoordelijkheden.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

OpenVRT is een door de VRT ondersteunde community voor jong (18 tot 34 jaar), digitaal, creatief talent uit Vlaanderen. Wij komen dagelijks in contact met aanbod en vraag naar creatief talent. We organiseren events met inspirerende sprekers en gelegenheid om te netwerken, brengen workshops en laten jou co-creëren met de merken van de VRT. Het creatief talent in onze database zetten we in de kijker via onze database. Daar kan je als maker een eigen profiel aanmaken, je skills toevoegen en je werk aan de wereld tonen. Wie op zoek is naar talent, kan in de database grasduinen door te zoeken op naam of op het vakgebied waarmee een bepaalde expertise of bepaalde skills – misschien die van jou?- verband houden Om deze community en deze initiatieven te realiseren, hebben we natuurlijk jullie betrokkenheid nodig. Hierdoor vragen we ook van jou een engagement en moeten we een aantal gegevens van je verzamelen om OpenVRT OpenVRT te laten zijn. Dit privacybeleid geldt voor alle onderdelen die OpenVRT aanbiedt.

Waarom verzamelt de VRT mijn gegevens en op welke basis?

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

OpenVRT-database account/profiel:

Een database geeft onze community een gezicht. Wanneer je hierin opgenomen wil zijn, je skills kenbaar wil maken, je werk wil toevoegen, of anderen en hun skills wil opsporen, hebben we een aantal gegevens nodig voor verschillende doeleinden:

Voornaam & Familienaam:

Identificatie van de gebruiker

Emailadres:

We communiceren al onze informatie via email

Gemeente / woonplaats:

Geeft ons en de andere bezoekers, onder meer talentenzoekers, een idee van waar je gesitueerd bent.

Om je profiel aan te vullen, kan je in onze community nog verdere gegevens achterlaten. Die kunnen we gebruiken voor volgende doeleinden

Je foto: Identificatie van de gebruiker
Korte bio: manier waarop de gebruiker zichzelf voorstelt aan de andere leden van de community
Je skills en specialisatie:
Laten je toe om het beste van jezelf in de kijker te zetten en laten bezoekers van de community toe om bij het zoeken op vakgebied jouw verdiensten … te ontdekken.

Waarvoor anderen je mogen contacteren:

Communitywerking.
Contactgegevens: telefoonnummer, website, Facebook, Instagram, Dribble:

Laat andere leden van de community toe in contact te komen met jou en wat je verder op die kanalen deelt
De bevestiging dat je ouder dan 18 bent: OpenVRT is een initiatief voor jonge creatievelingen, maar niet voor minderjarigen.

Na je registratie voor het OpenVRT-account kunnen we ook om bijkomende informatie vragen die ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten te leveren. Ook als je met ons in contact treedt, bv. als je ons een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten, als je deelneemt aan een OpenVRT-event of -studio, … zullen we de persoonlijke gegevens die je gebruikt, verzamelen.

De verzameling en het gebruik van gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden doen we allemaal op basis van een overeenkomst die we met je sluiten in het kader van OpenVRT.

Statistische doeleinden: Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, om het gebruik en de algemene werking van onze community en diensten met OpenVRT te analyseren en verbeteren. Daarnaast helpen gegevens ons te achterhalen welke diensten en content voor onze gebruikers interessant en bruikbaar zijn. Door te weten hoe jij en andere mediagebruikers onze diensten gebruiken, kunnen we de nodige feedback aan onze organisatie, programmamakers en ontwikkelaars bezorgen. Zo kunnen wij OpenVRT nog beter en relevanter voor je maken. Verder hebben we je gegevens nodig om over de verwezenlijking van onze doelstellingen als publieke omroep aan de Vlaamse overheid te kunnen rapporteren. Die rapporteringen gebeuren steeds op basis van gecodeerde gegevens in de vorm van statistische rapporten. Wij ondernemen alle genoemde acties om onze taak als publieke omroep te kunnen vervullen. Dat is dus van algemeen belang.

Interactie en feedback: Wij hebben je gegevens nodig om uit te nodigen op events, workshops, onze Studio OpenVRT, StudioDondert en soortgelijke initiatieven waar heel wat mogelijkheden zijn tot interactie en feedback. Daarnaast zijn de gegevens van jouw account nodig om je te laten interageren in onze community. Je kan bijvoorbeeld reacties of meningen delen, maar ook jouw foto’s, video’s, concepten, ….uploaden. Wat je met ons hebt gedeeld, kan worden gespot door bezoekers van onze community of …. door VRT zelf. Wat je met ons hebt gedeeld, kan worden verspreid via onze online kanalen.

Nieuwsbrief: OpenVRT zal je geregeld een nieuwsbrief sturen om je op de hoogte te brengen van allerlei initiatieven rond onze community. Heb je genoeg van onze OpenVRT-nieuwsbrief, dan kan je gemakkelijk uitschrijven via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief in je mailbox.

Klant- en klachtenbeheer: Via onze klantendienst luisteren we graag naar je mening en reacties om onszelf elke dag te verbeteren. Dat doen we op basis van jouw toestemming. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de klantendienst op het e-mailadres klantendienst@vrt.be of op het hierboven vermelde VRT-adres.

 

Misbruik opsporen en onderzoeken: Wij zouden het liefst iedereen blindelings ons vertrouwen schenken, maar dat is een beetje naïef. Daarom gebruiken we gegevens om misbruiken op of via onze platformen te voorkomen en op te sporen. Dat doen we om illegale praktijken via OpenVRT te vermijden. Dat gebeurt altijd op basis van een gerechtvaardigd belang of wettelijke grondslag om onze publiekeomroepopdracht op de juiste manier uit te voeren.

Van welke bronnen verzamelt de VRT mijn gegevens?

Wij verzamelen gegevens:

Van jou rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer je een OpenVRT-account/profiel aanmaakt, onze website, ons web-platform, community of één van onze evenementen of workshops bezoekt.
Van sociaalnetwerksites, wanneer je ons daarvoor toestemming geeft en je persoonlijke instellingen van je profiel op de sociaalnetwerksite in kwestie dat toelaten.

Lopen mijn gegevens risico’s bij de VRT?

De uitwisseling van informatie via het internet verloopt jammer genoeg nooit volledig veilig. Hackers en virussen zijn nu eenmaal onderdeel van het internet. Daarom kunnen we het verlies van of de toegang door onbevoegden tot gegevens nooit helemaal uitsluiten. We doen er wel alles aan om jouw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om je privacy te garanderen. Bovendien evalueren we die technologieën en maatregelen herhaaldelijk zodat ons systeem zo goed mogelijk bestand is tegen de nieuwste virussen en malware. Wij werken daarvoor samen met gespecialiseerde bedrijven.

Welke derde partijen kunnen mijn gegevens ontvangen?

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

Dienstverleners: Wij geven je gegevens door aan de dienstverleners waarop we een beroep doen. Zij leveren ondersteunende diensten zoals infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten of het afnemen van enquêtes. Die dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel in onze opdracht en voor onze rekening op. Zij mogen je gegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Aanbieders van sociale media: Heb je al gemerkt dat sommige van onze onlinediensten je doorverwijzen naar sociaalnetwerksites zoals Facebook, Twitter of Instagram? Met de specifieke knoppen kan jij informatie delen op die platformen. De knoppen die naar die sociaalnetwerksites verwijzen, realiseren en beheren de sociale media zelf. Die sociale media zetten soms ook cookies op je (mobiel) toestel. Met andere woorden: wijzelf hebben geen volledige controle op de toepassingen die die bedrijven met die knoppen maken. Wij raden je dus aan om ook de gebruiksvoorwaarden en het cookies- en privacybeleid van de sociaalnetwerksites door te nemen. Ons eigen privacybeleid, dat je nu aan het lezen bent, regelt enkel het gebruik van de gegevens die wij als VRT verzamelen. Lees zeker ook ons cookiesbeleid, waarin we meer uitleg geven over hoe je cookies kan controleren.
 

Partners: In het kader van specifieke samenwerkingen met bepaalde partners moeten wij soms gegevens met die partners delen. Voor de organisatie van één van de OpenVRT-evenementen of -Studio’s kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met partners of een beroep doen op organisatoren die gegevens van de deelnemers nodig hebben. We zullen je hierover steeds tijdig informeren, zodat het voor jou duidelijk is dat je gegevens worden gedeeld. Onze partners mogen de gegevens enkel voor het vooropgestelde doel gebruiken, en enkel zolang dit nodig is binnen de samenwerking.

Overheid en autoriteiten: Wij geven je gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht is.

Doet de VRT aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen of heeft ze profielen?

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen. Heel concreet betekent dat dat we je gegevens nooit gebruiken om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst die rechtsgevolgen of verregaande gevolgen voor jou kunnen hebben.

Hoe kan ik de gegevens controleren die VRT van mij heeft?

Omdat het hier over jouw gegevens gaat, vinden we het belangrijk dat je je persoonlijke informatie op elk moment kan controleren. Je hebt de volgende rechten, die je overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Europese privacywetgeving kan uitoefenen:

Je hebt het recht op inzage van je gegevens. Dat wil zeggen dat je kan nagaan welke gegevens wij van jou hebben. In de eerste plaats kan je je gegevens via je OpenVRT -profiel controleren. Voor alle andere informatie die wij over jou zouden kunnen hebben en die niet met het OpenVRT-profiel zijn verbonden, kan je ons via ons e-mailadres contacteren. Daar zullen we je vraag zo snel mogelijk behandelen.


Je hebt het recht op rectificatie van je gegevens. Het zou kunnen dat wij gegevens van jou hebben die niet juist of niet meer juist zijn. Ben je verhuisd of heb je een nieuw e-mailadres? Dan kan je je gegevens eenvoudig aanpassen of verbeteren via je OpenVRT-profiel. Als het over gegevens gaat die niet met je OpenVRT -profiel zijn verbonden, kan je ons via ons e-mailadres vragen om foute informatie te verbeteren. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

Je hebt het recht op wissing van je gegevens. Als je wil dat we je gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan je je gegevens bij ons wissen. Je kan vragen om bijvoorbeeld je OpenVRT-profiel en de gegevens die eraan verbonden zijn (zoals de content die je hebt geüpload), te verwijderen. Voor alle andere gegevens kan je ons via ons e-mailadres vragen ze te verwijderen. Wij zijn wel niet altijd verplicht je gegevens te wissen wanneer je dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

Je hebt het recht op beperking van je gegevens. Je kan ons dus verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval blijven we je gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meent dat je gegevens onjuist zijn en je niet wil dat we die gegevens nog verwerken totdat ze zijn aangepast. Je hebt dit recht ook wanneer de bewaring of het gebruik van je gegevens door ons onrechtmatig zou zijn, maar je niet zou willen dat we de gegevens verwijderen. We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Vragen tot de beperking van je gegevens kan je via ons e-mailadres stellen. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. Dat wil zeggen dat je je kan verzetten tegen het verdere gebruik van je gegevens door ons. Je kan dit enkel doen wanneer je grondige redenen hebt die verband houden met je specifieke situatie. Wij zijn trouwens niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.
Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat biedt jou de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Wij zijn wel niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.

Wanneer je ons een van de bovenstaande vragen stelt, zou het kunnen dat we eerst bijkomende informatie vragen. Dat moeten we doen om te controleren of jij wel de juiste persoon bent.

Hoelang bewaart de VRT mijn gegevens?

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vooropgestelde doel.  Als je ervoor zou kiezen om je gegevens niet meer met ons te delen, dan zullen we je gegevens ook niet meer gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je voor een van onze nieuwsbrieven uitschrijft of wanneer je je OpenVRT-profiel verwijdert. We zullen je gegevens wel nog gedurende twee jaar bewaren voor de behandeling van mogelijke klachten of juridische geschillen. In dat geval zijn je gegevens gearchiveerd en slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van die bewaartermijn zullen je gegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.

Wanneer je gedurende een tijd (ongeveer zes maanden) niet meer inlogt met je OpenVRT-profiel, dan zullen we jou een e-mail sturen met de vraag of je nog interesse hebt in onze community. Komt daar geen antwoord op, dan gaan we ervan uit dat je geen interesse meer hebt en zullen we jouw profiel op non-actief zetten.

Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond privacy terecht?

Heb je ons privacybeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op je vraag gevonden? Stel je vraag in verband met privacy dan via ons e-mailadres. Daar zullen wij je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Je kan ook steeds contact opnemen met onze klantendienst. Bovendien hebben we een zogenaamde Data Protection Officer (DPO). Die persoon waakt over de bescherming van je gegevens bij de VRT. Onze DPO staat je graag te woord via DPO@vrt.be.

Wij hopen dat je het volgende e-mailadres niet snel zal nodig hebben. Maar voor klachten met betrekking tot ons privacybeleid sturen wij je graag door naar klachtenprocedure@vrt.be. Als je wil, kan je ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover vind je terug op hun website.

Kan dit privacybeleid veranderen?

Dit privacybeleid kan worden aangepast als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Onze onlinediensten zijn bijvoorbeeld een dynamische en innovatieve omgeving. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.

Dit privacybeleid werd geüpdatet op 25/06/2018.